Mityczna tożsamość architektury PRL 

Krótki opis wystawy:

“Mitologia struktur malarskich w odkrywaniu tożsamości architektury PRL”, jest pełnym tytułem rozprawy doktorskiej, w ramach której powstał prezentowany cykl obrazów składający się łącznie z około 20 sztuk w różnych formatach oraz technologiach. Niektóre z płócien posiadają przestrzenne krosna wynikające ze złożoności konstrukcji podobrazia, przez co wpisują się w modernistyczną koncepcję architektonicznego wątku, który artysta stara się rozstrzygać przy pomocy często zmechanizowanego procesu twórczego. Niejednokrotnie sięga on po maszynę do rysowania typu polargraph, która nanosi na strukturalne podłoża blejtramów rysunek grafitem lub farbą, zaprojektowany wcześniej w technologii cyfrowej. Pełny wyraz całości odpowiada spełnieniu założenia rzekomej mitologii, której celem jest opisanie idei świętej geometrii. To właśnie ona jako nośnik złotej proporcji będącej fundamentem formalizmu strukturalnego jest ukrytym przesłaniem myśli projektantów minionej epoki polskiej architektury. Niewątpliwie Gdańsk w imię tejże ideologii stał się w latach 70 ubiegłego wieku wielkim placem budowy. Jednocześnie nasuwa się pytanie o ukryty cel tego ekonomicznego wyzwania, które jak wszyscy wiemy z doświadczenia, nie koniecznie został spełniony względem jakości naszego życia. Zatem czy nie niesie się wraz z postawioną tezą mitologii struktury pytanie o utopię tejże idei?

Dokumentacja fotograficzna ekspozycji w Galerii Pionova w Gdańsku.


[foogallery id=”487″]