WYSTAWA MALARSTWA

„HUMAN. NATURE”

 Od 5.10.2023
do 3.11.2023

Galeria Kierat Szczecin, Koński Kierat 14

Banner FB Podgorski HUMAN NATURE

NATURA LUDZKA, a ludzka natura

Obraz natury.
Dziki, pierwotny, nieprzewidywalny,
Wiecznie samo stanowiący, odziany w morficzną materię,
Objawiającą się w postaci drzew, krzewów czy wydm,
Budzi tajemnicę, niepewność czy strach przed nieznanym,
A jednocześnie – zachwyt i majestatyczne przeżycie.

Zbyt złożony, skomplikowany, niejasny, zamazany…

A z drugiej strony człowiek,
I jego przejaw twórczej aktywności,
Tworzący czy też odkrywający prawa geometrii, kąty proste, okręgi,
Wszystko to w dążeniu do porządku i bezpieczeństwa,
Tak aby zapanować nad tym, co jest dzikie, roślinne, zwierzęce i nieznane…
Tworzy drogi, ścina drzewa, a następnie kreśli pola i granice.
Tworzy łuki w poprzek rzek, mosty i kopuły,
Buduje monumenty, stolice.
Wchodząc do jaskini Plato, z punktem, linią i płaszczyzną,
Tworzy z lustrzaną precyzją, znany sobie świat,
Gdzie hołduje ideom złotego podziału, zanurzonego w świętej geometrii,
Tak jakby chciał okiełznać naturę i nadać formę jej
– na pozór chaotycznej, geometrycznej perfekcji.

 

Czy jednak jest w stanie dorównać kunsztowi stwórczemu natury?
Albo wejść z tą naturą w symbiozę? I partnerskie współistnienie?
Wydaje się jakby te dwa światy: ludzki i natury,
Były jakby sobie przeciwległe
Współistnieją obok siebie,
Ale jakoby były ze sobą w konflikcie,
Nie łączą ziemi w całość,
a raczej dzielą przestrzeń na niej.
Człowiek od dawna pragnie okiełznać naturę.
Porządkuje ją, jakby chciał zamknąć ją w ramie obrazu,
Przycinając jej krawędzie, oswaja ją dla własnych celów i potrzeb.
Lecz tam gdzie kończy się ład, natura zagina linię prostą w falę,
Wprowadza niezrozumiały dla człowieka chaos,
Rysuje na lustrzanych powierzchniach struktury,
Które zaburzają oczywistość stworzonej przez niego faktury
Jak będzie wyglądała ich relacja? To współistnienie? 
Czy będzie walką i konfliktem o dominację? 
Czy człowiek odnajdzie w sobie gotowość 
I pokorę by wejść z naturą w dialog,
I zacząć czuć się nie wyższym lub niższym, a w pełnej harmonii?