Wystawa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 2018 / Wystawa w Gdańsku. Wydział Grafik ASP.

Fotorelacja z autorskiej wystawy pt. „Wśród drzew nie widać lasu”, która odbyła się w Galerii Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, 13 grudnia 2019 r.