Nie ma miłości ponad Miłość!

„Nie zapominaj, że Cierpienie jest kamieniem probierczym Miłości!”