Poland polemic of modular and wild land 2023 PL web

Kurator projektu: Niccolò Lucarelli 

Prace artysty Rafała Podgórskiego

Poland polemic of modular and wild land title

POLAND: POlemic of modular and wild LAND

 Na przestrzeni wieków Polska zwykła być krajem walki, wciśnięta między naród germański i rosyjski, które pod różnymi bytami politycznymi, uczyniły z ziemi polskiej teren konfliktu i podboju.
Od 1989, Polska odzyskała wolność, ale droga była długa i kręta. W swojej “Drodze donikąd” Mackiewicz opisuje “technikę” upadku moralnego, czyli ogólną reakcję społeczeństwa na presję sowieckiej atmosfery. Modernizm realnego społeczeństwa socjalistycznego przyniósł tak naprawdę nowe problemy. “Nowa” jednostka została wyrwana ze swych korzeni, utraciła swoje referencyjne wartości, swoją wolność myśli.
Paradoksalnie, po 1989, pojawiło się nowe ryzyko uzależnienia od konsumpcjonizmu, będące innym rodzajem upadku moralnego, nie mniej niebezpiecznym niż ten na który narażało się społeczeństwo w dobie komunizmu. Problem był zawsze ten sam.
Stanisław Jerzy Lec “Niech wolność słowa nie zostanie narzucona przed wolnością myśli”.                W rzeczywistości chodzi o swobodę myślenia, co się mówi, nie o swobodę mówienia tego co myślą inni. Przecież konsumpcjonizm to także narzucanie sobie pragnień i potrzeb, które nie są własne,    a raczej które są kreacją oczekiwań wobec rzeczywistości wyobrażonej przez innych. Chęć uniknięcia bycia przytłoczonym przez konsumpcjonizm jest społecznym wyzwaniem, któremu niemal każde społeczeństwo musi sprostać, i Polska również szuka własnej drogi, sposobu, by tego dokonać.
W 2012 Paweł Ruszkowski napisał, że jedną z głównych przyczyn negatywnej oceny istniejącego      w Polsce porządku społecznego są trudności ludzi do przystosowania się do warunków i mechanizmów gospodarki rynkowej, do której Polska weszła zaraz po upadku muru. Bez względu na ocenę ten nowy typ gospodarki reprezentował dla Polski wejście w zachodnią koncepcję modernizmu, długi i trudny proces absorpcji; choć jeszcze w lipcu w 2020r.
W wywiadzie prof. Ryszard Cichocki z Wydziału Socjologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza             w Poznaniu), stwierdził , że społeczeństwo Polski jest najbardziej podzielonym w Europie. Główna linia podziału przebiega przez stosunek do procesu modernizacji. Jest to kluczowe wyzwanie przed którym stoi jeszcze polskie społeczeństwo, wiedząc, że żadna forma modernizmu nie może lekceważyć relacji między naturą i kulturą.
Sztuka musi dążyć do powrotu do natury, zarówno ze względów praktycznych, związanych ze zmianami klimatycznymi, jak i etycznych powodów integracji i szacunku dla każdej żywej istoty. Nie chodzi tu o powrotu do “stanu natury” ale o przyjęcie praktyk i myślenia o naturze w budowaniu nowego modelu społeczeństwa.
Ruszkowski uważa, że pilnie potrzebna jest strategia dalszej modernizacji Polski, która przejawiać się ma w w budowaniu programów edukacyjnych wspierających postawy promodernizacyjne obecne  w poszczególnych klasach2. Mając to na uwadze, ważne jest aby nie zapominać o swoich korzeniach, aby budować przyszłość konieczne jest również spojrzenie w przeszłość.
Wejście w modernizm może nastąpić poprzez odzyskanie relacji z naturą, nie tylko z punktu widzenia biofizycznego, ale przede wszystkim z poziomu mentalnego, wyobrażając sobie naturę jako szereg praktyk harmonii, inkluzji, szacunku i współistnienia.

Potrzebna jest nowa ekologia jednostki, aby znaleźć równowagę z modernizmem i gospodarką rynkową, ekologia, w której jednostka jest żywą istotą, a nie “konsumującą” istotą. Jan Gwalbert Pawlikowski pisał o tym w 19133: możemy osiągnąć szczyt rozwoju kulturalnego tylko poprzez uważne poszanowanie i ochronę dziedzictwa naturalnego.
Projekt składa się z 10-15 średnich i dużych obrazów (głównie olejnych na płótnie) mających na celu odtworzenie tysięcy odcieni i niuansów środowiska naturalnego, zanurzenie obserwatora w uniwersum ciszy, liści, monumentalnych pni, zacienionych obszarów.
Obrazy Podgórskiego celebrują przez to wielkość natury, jej kształty przywołujące na myśl architekturę, w myśl Mickiewicza, który jako pierwszy użył terminu “pomnik przyrody” w napisanym przez siebie “Panu Tadeuszu”. Podgórski oddaje hołd wielkiemu pejzażyście Stanisławowi Witkiewiczowi (1851-1915), ale zamiast naturalizmu i realizmu, wybiera realizm magiczny, złożony z zawieszonych, zamglonych baśniowych i introspektywnych atmosfer, które zapraszają do wyciszenia i introspekcji, do rozważenia nowej ekologii relacji, opartych na solidarności i inkluzywności,  zarówno tych międzyludzkich jak i relacji z przyrodą.
Na drugim końcu malarskich poszukiwań Podgórskiego znajduje się miasto, które przynajmniej do wczoraj było antytezą natury, celebracją postępu technicznego i przemysłowego a także potęgi i bogactwa. Miasto to egocentryzm na najwyższym poziomie, połączony z hedonizmem i chciwością.
Idea miasta modernistycznego reprezentowała także opresję. Wystarczy pomyśleć o zimnych i wyobcowanych dzielnicach ludowych, zbudowanych zgodnie ze sztywnymi geometrycznymi kanonami komunistycznej architektury (przykładem są projekty Macieja Nowickiego dotyczące odbudowy Warszawy w 1947r.). Ekonomia liberalna na fali “kultury” konsumpcjonizmu, po 1989 roku, przez lata, nadal uciskała ludzi swoim hałasem, światłami, szyldami reklamowymi. Podgórski wyobraża sobie miasto, które jak Feniks odradza się z własnych popiołów w środku lasu. Malowane przez Podgórskiego pejzaże z refleksami modernistycznego miasta, wyrażają więc tytułową polemikę, a poprzez mieszankę symbolizmu i ekspresjonizmu, tworzą mocną atmosferę, sugerującą konieczność zbudowania nowego balansu i harmonii  z otaczającą naturą.
Projekt podejmuje refleksję nad tematem współczesnej polskiej debaty, a jednocześnie odkrywa na nowo ciekawe myśli intelektualistów z polskiej przeszłości, aby pokazać, że ich myśl jest nadal aktualna i aktualna w obecnych czasach.
Podsumowując, projekt ten ma na celu poddać  “istotę ludzką” wewnętrznej refleksji. Aby tego dokonać, posługujemy się tematem współczesnej debaty w Polsce, przy jednoczesnym odkrywaniu na nowo myśli polskich intelektualistów z przeszłości, tak aby przywołać jej aktualność i zasadność w obecnych czasach. Sztuka to nie tylko kwestia estetyki,  sztuka to sposób łączenia opinii, konfliktów, kształtów, kolorów, praktyk społecznych, utopii, lęków, cieni, świateł, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak aby popchnąć ludzkość na ścieżkę społecznej ewolucji. A Polska, dzięki tej debacie, która porusza społeczeństwiem, może być laboratorium  i punktem odniesienia w temacie tworzenia nowej równowagi między naturą a człowiekiem.
 
Niccolò Lucarelli
Poland polemic of modular and wild land graph
wybrane prace graph eng
"The fragrance of blue" Oil on canvas. 165x165cm
"Rabbit hole" Oil on canvas. 200 x 150 cm
"The border" Oil on canvas. 130x100cm
Rafał Podgórski
„Bluewood”. Screenprinting on glass. 100x70 cm

„Bluewood”. Screenprinting on glass. 100×70 cm

„Blackwood”. Lithography print. 100x70 cm
„In the garden”. Lithography print. 35x50 cm
"Eagle owl". Oil on canvas. 40x60cm.
„Stone wheels”. Lithography print. 88 x 64cm
"The X33" Oil on canvas. 160x135cm
„Stone wheels 2” Lithography print and glass. 90x60cm
„Stone wheels 2” Lithography print and glass. 90x60cm
Oil on canvas. Size 70x70 cm. For sale
"The profit and capital" Mixed technique. 200x150cm.
"The beginning of acceptance" Oil on canvas. 140x180cm
The road to acceptance
"The road to acceptance". Oil on canvas. 120x160cm.
"Biostructure" Mix technicue on canvas. 130x100cm.
Tantra
"Tantra". Mix technique on canvas. 50x70cm
"Lost rosettes" Mix oil technicque on canvas. 50 x 70 cm
"Matrix of archeology"
"Matrix of archeology". Mix technique on concrete. Tondo 150cm.
"Rosette in Stetin" Mix technique on canvas. 130x100cm
"Rosette in Stetin" Mix technique on canvas. 130x100cm
„The dome” Mixed technique. 130x100cm.
„The dome” Mixed technique. 130x100cm.
"Doom's" - 12 elements - photographic on wood
"Archeology time". Mix technique on canvas. Format 100x130cm.
"Digital Sign". Mixed technique on canvas. 50x70cm.
"Architectus" Mixed technique. 130x100cm
"Virtual Paris" Oil on canvas with digitalprint. 100x130cm.
Geometric form No4" Mixed technicue on canvas. 70x50cm
"Point, line, surface" Mix technique on canvas. 50 x 70 cm