Rozprawa doktorska z dyscypliny malarstwa sztalugowego

„Mitologia struktur malarskich w odkrywaniu architekturyPolskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2015

Doctoral dissertation in the discipline of easel painting

"The mythology of painting structures in discovering architecturePolish People's Republic "

Academy of Fine Arts in Gdańsk

2015

read doctoral dissertation