Najbardziej bolesna prawda 

jest lepsza od iluzji i złudzenia.